يكشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
زمان حضور خانم مجتهد زاده ، مدیر گروه شهرسازی
 
روز سه شنبه 20شهریور ماه  ساعت 9صبح می باشد.