يكشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 دانشجویانی که با استاد زارع سلطانی واحد کارآموزی و پروژه داشته اند 
 
زمان تحویل روز شنبه  مورخ 17 شهریورماه ساعت 14 می باشد.