سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دانشجویان کارشناسی مکانیک که با دکتر حامدی دروس 
 
آزمایشگاه مکانیک سیالات ، آزمایشگاه ترمودینامیک ،آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات دارند
 
روز شنبه و یکشنبه مورخ 24و 25 شهریور راس ساعت 8 صبح 
 
در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حضور داشته باشند .