چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع کلیه دانشجویان موسسه می رساند، طی درخواست مکرر برخی از دانشجویان،
 
جهت امکان اخذ و تغییر دروس ترم مهر 971
 
 
بدینوسیله زمانبندی انتخاب واحد ترم 971
 
از ساعت 8 صبح مورخ 22 شهریور ماه 97 تا 24 شب مورخ 23 شهریور ماه 97 تمدید می گردد.