يكشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان 
 
آیرین یغموری
خدیجه مسعودی 
فاطمه سلیمان خانی
شبنم کلانتری
 
روز دوشنبه 97/06/26 ساعت 14 الی 18 برگزار می گردد. 
 
 
همچنین
 
 
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان 
 
 زهرا بختیاری
مریم شوریده
 
روز سه شنبه 97/06/27 ساعت 10.30 الی 12.30 برگزار میگردد.