پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
 دانشجویان عزیز موسسه ؛ جهت سهولت كار خود و پرسنل محترم سلف موسسه
جهت رزرو غذا به قسمت امور تغذيه پروفايل شخصي خود
در سامانه سيدا مراجعه و اقدام نمایند.
 
 
 
 
  • نكات لازم در خصوص افزايش اعتبار جهت رزرو غذا:
 
    * در صورت نداشتن اعتبار كافي جهت رزرو غذا از سه طريق مي توانيد اقدام نماييد:
  1. پرداخت از طريق درگاه الكترونيكي سايت مؤسسه(كه از طريق پروفايل شخصي خود در قسمت امور تغذيه مي توانيد اقدام نماييد.)
  2. پرداخت از طريق دستگاه كارت خوان واحد اموردانشجويي (و ارائه فيش به كارشناس واحد اموردانشجويي جهت افزايش اعتبار)
  3. پرداخت از طريق بانك ملت  به شماره  حساب  23/32414721  بنام  مؤسسه (و ارائه فيش به كار شناس واحد اموردانشجويي جهت افزايش اعتبار)
 
* قيمت غذاي رزور شده (تايك روزقبل از تحويل غذا)40000 ريال  (4هزار تومان) كاهش پيدا كرد
در حالي قيمت روز خريد آن 8800 تومان است!
 
 
 
 
  • اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی رزرو غذا:
 *کلیه دانشجویان  برای تهيه غذا،بایستی تا ساعت 14 روز قبل نسبت به رزرو غذا اقدام نمایید.
  1. با توجه به اینکه موسسه جمعه ها تعطیل است مشكلي جهت رزرو غذا برای روز شنبه وجود ندارد.
  2. باتوجه به اعلام برنامه غذا به صورت هفتگي،مي توانيد دريك روز براي كل هفته رزرو نماييد.
  3. در هنگام مراجعه به سلف دانشجو موظف به همراه داشتن کارت دانشجويي(كارت سلف )می باشد تا عملیات " دریافت نهار " با کارت انجام پذیرد.
  4. در صورت رزرو غذا و همراه نداشتن کارت ، قبل از ساعت 11:30 جهت دريافت فيش رزرو به واحد امور دانشجويي مراجعه فرماييد.
  5. تا 24 ساعت قبل از تحويل غذا فرصت داريد كه رزرو  را ويرايش نماييد.
 
*درصورت جاماندن و عدم انجام مراحل رزرو  و موجود بودن غذا مي توانيد
از ساعت 13:30 به صورت آزاد به مبلغ 8800 ريال غذا خريد نماييد.