چهارشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع کلیه ی دانشجویان می رساند 
 
سرویس رفت و برگشت در روز پنجشنبه مورخ 97/08/10
 
به دلیل اهم جابجایی زائرین اربعین حسینی و نبود وسیله ی کافی 
 
برای کلیه ی جابجایی های دربستی از جمله مراکز دانشگاهی
 
و حمل و نقل دانشجویان در دسترس نمی باشد . 
 
 
لذا آن دسته از دانشجویانی که از سرویس ایاب و ذهاب استفاده میکردند
 
برای نقل و انتقال در روز پنجشنبه از طرق دیگری اقدام نمایند .