پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
به اطلاع کلیه ی دانشجویان می رساند
 
کلیه ی کلاس های استاد مومنی
 
امروز پنجشنبه مورخ 97/08/10 تشکیل نمیگردد .