دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
باطلاع کلیه داوطلبان می رساندموسسه آموزش عالی علامه دهخدا
 
در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته در رشته های فنی و مهندسی
 
"بدون آزمونو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد
 
 
 
مهلت ثبت نام از مورخ 97/08/15 لغایت97/08/27