پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
باطلاع دانشجویان درس مکانیک سیالات دکتر حامدی می رساند
 
 
چهارشنبه ، مورخ 97/08/30 ،در کلاس 111
 
 
امتحان میان ترم برگزار میگردد.