چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری می رساند
 
آخرین زمان تحویل پروپوزال به استاد فاضلی
 
روز پنجشنبه مورخ 8 آذر 97 ،ساعت 8 لغایت 12 می باشد .