سه شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
به اطلاع دانشجویان درس هندسه کاربردی استاد زنجانی می رساند 
 
امتحان پایان ترم سه شنبه مورخ 97/10/11
 
ساعت 8.30 برگزار می گردد.