سه شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 به اطلاع دانشجویان درس ریاضی مقدماتی استاد عادلی می رساند
 
امتحان روز دوشنبه مورخ 97/10/10
 
ساعت 10 صبح برگزار می گردد.