سه شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
به اطلاع کلیه ی دانشجویان در کلیه رشته های تحصیلی موسسه می رساند 
 
دانشجویانی که دارای کسری مدارک هستند
 
و در پروفایل خود با پیغام آن مواجه شده اند 
 
هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک خود و برطرف کردن نواقص پرونده 
 
تا مورخ 97/10/13 به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند . 
 
 
 
در غیر اینصورت تبعات آن با خود دانشجو می باشد
 
و پروفایل دانشجو مسدود
 
و از گرفتن کارت امتحان و حضور در جلسه جلوگیری میشود .