چهارشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
به اطلاع دانشجویان درس سیستم عامل و کارگاه شبکه استاد مهدی پور می رساند 
 
امتحان پایان ترم روز چهارشنبه مورخ 97/10/12
 
ساعت 11 تا 13 برگزار خواهد شد .