دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
به اطلاع دانشجویان درس طراحی فنی معماری استاد گودرزی می رساند
 
زمان تحویل پروژه روز پنجشنبه مورخ 4 بهمن ماه 97
 
ساعت 9 صبح در آتلیه 1 می باشد .