يكشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته معماری و مطالعات معماری می رساند
 
تاریخ امتحان درس روش تحقیق در مورخ 97/10/26 روز چهارشنبه
 
از ساعت 11 به 14 تغییر پیدا کرد .