چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک


باطلاع کلیه داوطلبان کنکورسراسری97 می رساند
 
 
موسسه آموزش عالی علامه دهخدا در رشته های ذکر شده در جدول
 
"بدون آزمون" و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد
 
 
 
 
 
داوطلبان میتوانند با در دست داشتن مدارک زیر برای ثبت نام به موسسه مراجعه نمایند :
 
*اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
*اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
*اصل و يا گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
*گواهي اخذ مدرك كارداني (براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام جديد كه فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌باشند.)
*اصل شناسنامه و 2 برگ كپي از صفحات آن.
*اصل كارت ملي و 2 برگ كپي از آن.
*شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
*مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.
 
 
مهلت ثبت نام : از مورخ97/10/29 لغایت 97/11/07