يكشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع کلیه ی متقاضیان تحصیل بدون کنکور در مقطع کاردانی  می رساند
 
موسسه علامه دهخدا در رشته های ذیل صرفا براساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد .
 
 
 
 
 
مدارك مورد نياز:
 
*اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ نيمسال اول سال تحصيلي 1397 ) تاريخ 97/11/30(
 
*اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.
 
*اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ كپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌
 
* اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
 
*شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.
 
* مدرك وضعيت نظام وظيفه براي برادران
 
*ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي )درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود(.
 
 
 
مهلت ثبت نام از تاریخ : 97/11/01 الی 97/11/13
 
 
جهت اطلاعات بیشتر به لینک سازمان سنجش مراجعه نمایید