دوشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
زمان حضور استاد حسام حامدی
 
 
و بازبینی برگه های امتحان و رسیدگی به اعتراضات توسط ایشان
 
 
روز سه شنبه مورخ 9 بهمن ماه 97
 
 
از ساعت 12 الی 14 می باشد .