پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
به اطلاع کلیه ی دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم موسسه علامه دهخدا می رساند 
 
 
موسسه روز یکشنبه مورخ 97/11/21 تعطیل می باشد . 
 
 
لذا از مراجعه در این روز برای انجام کارهای اداری و دانشجویی به موسسه خودداری فرمایید .