چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
:white_check_mark: باطلاع کلیه دانشجویان گروه معماری می رساند،

آخرین مهلت تحویل پروپزال طرح نهایی دانشجویان کارشناسی معماری 20 فروردین ماه 98

و آخرین مهلت تحویل پروپزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری 22 فروردین ماه 98
 
می باشد.

:id::point_right:
:white_check_mark: باطلاع کلیه دانشجویان #گروه_معماری می رساند،

آخرین مهلت تحویل پروپزال طرح نهایی دانشجویان کارشناسی 20 فروردین ماه 98

و آخرین مهلت تحویل پروپزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 22 فروردین ماه 98 می باشد

:id::point_right: @DehkhodaInstitute