سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
دانشجــوی گرامــی
 
غذای سلف دانشجویی از روز چهارشنبه مورخ 98/2/28
تا قبل از شروع مــــاه مبـــــارک رمضــــــان دایر می باشد
 
 
دانشجویان عزیز می توانند نسبت به خرید غذای روزانه
 
از طریق پروفایل دانشجویی خود در سامانه سیدا اقدام نمایند .
 
دانشجویان توجه داشته باشند بدلیل بسته بودن سلف دانشگاه
 
و تهیه غذای دانشجویان از آشپزخانه خارج دانشگاه  
 
امکان رزرو دستی به هیچ وجه وجود نخواهد داشت  
 
 
 
 
توجه : رزرو غذا حتما از طریق پروفایل دانشجو و تا ساعت 24 روز قبل باید انجام گیرد .
 
 
 تنها در صورت اضافه آمدن غذا در هر روز دانشجویان می توانند
 
غذا را بصورت روز خرید (قیمت آزاد) خریداری کنند.
 
 
ساعت تحول غذا 12.30 الی 13.30 در سلف موسسه آموزش عالی علامه دهخدا می باشد.