سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
به اطلاع دانشجویان موسسه علامه دهخدا می رساند
 
با توجه به قرارگیری در شب های عزیز قدر ، جهت رفاه حال دانشجویان
 
کلیه ی کلاس های ساعت اول (10.30-8) روز چهارشنبه مورخ 1398/3/8 
 
با تاخیر راس ساعت 9 تشکیل میگردند.