شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
امتحان اندازه گیری الکترونیکی استاد دلیر روز یکشنبه ۱۹ خرداد ساعت 12 کلاس ۱۱۵ برگزار می شود.
 
همچنین امتحان الکترونیک ۳ ایشان روز سه شنبه ۲۱ خرداد ساعت 8:30 برگزار می گردد.