شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۴ | چاپ | نامه الکترونیک

بنا به درخواست عده ای از دانشجویان عزیز باطلاع می رساند

دانشجویانی که با اخذ دروس عمومی در ترم تابستان و یا در ترم بهمن فارغ التحصیل خواهند شد،

نهایتا درخواست ارائه دروس خود را تا روز شنبه مورخ 22 تیرماه به واحد آموزش تحویل

و یا با شماره های 6-02833651395 تماس برقرار نمایند.

چنانچه گروهی به حد نصاب برسد، پس از بررسی و هماهنگی با مدیرگروه  مربوطه،

آن درس یا دروس به لیست دروس تابستان ایشان اضافه خواهد شد.