سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک


:white_check_mark: باطلاع دانشجويان گروه مكانيكي كه درس كارگاه ماشين ابزار و ابزار سازي (استاد بهبودي) در ترم قبل و ترم جاري اخذ نموده اند مي رساند:

:arrow_lower_left: كلاس در روزهاي یکشنبه مورخ 98/4/23 از ساعت 8 لغايت 15 و دوشنبه مورخ 98/4/24 از ساعت 8 لغايت 15
 
در محل آزمايشگاه هاي آموزشكده فني شهيد بابايي برگزار مي گردد.

:negative_squared_cross_mark:همراه داشتن لباس كار الزامي است. در صورت شركت نكردن در كلاس مذكور نمره صفر منظور ميگردد.