دوشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
قابل توجه 
 
دانشجویانی که با آقای احسان مرادی پروژه،کارآموزی و..دارند
 
زمان حضور ایشان  روز چهارشنبه 9 مرداد ماه از ساعت 9.30 الی 13 می باشد