سه شنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد شهرسازی ورودی 1396
 
 
تاریخ دفاع پایان نامه نهایی روز 9 شهریور و 27 شهریور می باشد
 
دانشجویان باید یک هفته زودتر از روز دفاع پایان نامه خود را تحویل گروه داده
 
و جهت هماهنگی و نوبت گیری روز دفاع با گروه هماهنگ باشند
 
دانشجویانی که روز 9 شهریور دفاع دارند
 
یک نسخه از پایان نامه خود را بدست هیئت ژوری برسانند .