سه شنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
 
توجه!!!
 
دانشجویانی که پروژه های فولاد و بتن و کارآموزی با خانم حسینی فرد اخذ نموده اند
 
جهت هماهنگی انجام پروژه روز دوشنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۹صبح
 
به دفتر ایشان در موسسه آموزش عالی علامه دهخدامراجعه نمایند
 
و یا از طریق ایمیل زیر پلان پروژه خود را ارسال نمایند.