شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
توجه!!                 توجه!!
 
قابل توجه کلیه دانشجویان موسسه آموزش عالی علامه دهخدا
 
 
 پیرو تماس های مکرر دانشجویان عزیز جهت تعویق تاریخ انتخاب واحد ترم981
 
جهت رفاه حال دانشجویان انتخاب واحد با یک هفته تاخیر
 
از روز 23 شهریور 98 به بعد شروع خواهد شد .
 
 
 
 
 
بدیهی است که ساعت و تاریخ دقیق انتخاب واحد 
 
طی روزهای آتی در سایت و کانال موسسه به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.