شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجّه دانشجویان ورودی جدید سال 1393(تمامی مقاطع)
 
دانشجویانی که فرم کارنامه سلامت روان تحویل گرفته اندتامورخ 24/07/1393 فرصت دارند
 
فرم مربوطه را به 
 
واحد مشاوره مؤسسه تحویل دهند.
 
 
 در غیر این صورت پروفایل ایشان مسدود خواهد شد.