چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
به اطلاع کلیه ی  دانشجویان موسسه علامه دهخدا
 
در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی می رساند
 
 
 
به دلیل درخواست برخی از دانشجویان 
 
 
 
برای آن دسته از دانشجویان که به هر دلیل موفق به اخذ واحد در زمان مقرر شده نشده اند
 
 روز پنجشنبه 28 شهریور ماه 98 جهت ترمیم 
 
انتخاب واحد از ساعت 8 صبح الی24 دایر می باشد .
 
 
 
 
دانشجویانی که به هر دلیل از زمان تعیین شده انتخاب واحد خود جا مانده اند
 
میتوانند در این بازه انتخاب واحد داشته باشند .