چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
به اطلاع کلیه ی دانشجویان موسسه علامه دهخدا می رساند 
 
 کلاس های تربیت بدنی و کارگاه های عملی 
 
بعد از پایان حذف و اضافه دانشجویان تشکیل خواهد شد.