شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۳ | چاپ | نامه الکترونیک

آغاز ثبت نام هجدهمین دوره ازدواج دانشجویی سال 94-93
 
تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام در سامانه:
 


01/07/1392   لغایت 30/07/1393
 
 
مدارک مورد نیاز:
 1- فرم ثبت نام نهایی در سامانه ازدواج دانشجویی

به آدرس اینترنتی: www.Ezdevaj.nahad.ir
 
2- كپی کارت ملی
 
 
3- کپی کارت دانشجویی( یا گواهی اشتغال به تحصیل)
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت
 
 www.nahad.ir  مراجعه نمایید.
 
 
مهلت ثبت نام : 04/08/1393
 
*مدارک خواسته شده به واحد فرهنگی تحویل داده شود.