دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
 
 
به اطلاع کلیه ی دانشجویان موسسه علامه دهخدا می رساند 
 
 
کلیه ی کلاس های روز پنجشنبه مورخ 16 آبان ماه 98تشکیل نخواهد شد
 
 
 
همچنین بعلت نبود کادر اداری موسسه 
 
متقاضیان محترم جهت انجام کارهای اداری و دانشجویی
 
از مراجعه در روز پنجشنبه به موسسه خودداری نمایند.