سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
زمان حضور استاد حسینی فرد مدیر گروه محترم رشته عمران و ساختمان
 
روز یکشنبه مورخ ۱۳ بهمن ماه ، ساعت ۹ صبح الی۱۱ می باشند.

دانشجویان جهت اصلاح انتخاب واحد می توانند در این روز مراجعه فرمایند.