پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
به اطلاع کلیه ی دانشجویان موسسه علامه دهخدا 
 
در کلیه ی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد می رساند 
 
بنا به درخواست دانشجویان انتخاب واحد ترم 982 فقط برای یک روز تمدید شد . 
 
دانشجویانی که هنوز موفق به اخذ واحد نشده اند
 
تنها در روز جمعه مورخ 98/11/11 امکان انتخاب واحد دارند .
 
دانشجویان توجه کنند در صورتی که بنا به هر دلیلی در تاریخ اعلام شده 
 
موفق به اخذ واحد ترم 982 نشوند باید در اسرع وقت
 
جهت تعیین و تکلیف وضعیت آموزشی خود (درخواست مرخصی در ترم ) 
 
به واحد آموزش موسسه مراجعه نمایند .