چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه دانشجویان موسسه علامه دهخدا


پیرو اطلاعیه های قبلی موسسه کلیه ی کلاس های آموزشی طبق برنامه در روزهای تعطیل رسمی برگزار خواهد شد 
 
بدیهی است کلاس های آزمایشگاهی هم شامل این اطلاعیه می باشند و مطابق برنامه زمانی برگزار می گردند.