چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع کلیه دانشجویان موسسه می رساند، زمان امتحانات حضوری از 21 تیر ماه آغاز خواهد گردید.
دانشجویان می بایست به پروفایل خود در سامانه سیدا مراجعه نموده و نسبت به پرینت برگه ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
 

:no_entry_sign:توجه:
پر کردن نظرسنجی اساتید الزامی است.
تسویه حساب مالی و رفع نواقصی پرونده آموزشی الزامی است.
استفاده از ماسک الزامی می باشد، در غیراینصورت از ورود دانشجو به جلسه امتحانات ممانعت می گردد.


با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما عزیزان