چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

:white_check_mark: باطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی موسسه می رساند:
 
دروس پروژه و کارآموزی/کارورزی در ترم تابستان ارائه خواهدگردید.

:arrow_backward: دانشجویان درخواست خود را طی تماس با اداره آموزش به شماره های 6-02833651395 اعلام نمایند.

:arrow_backward: میزان شهریه ترم تابستان نصف شهریه ثابت+مبلغ درس، قبل از تماس با آموزش پرداخت شود که فایل دانشجو مسدود نباشد.

لازم به ذکرست درس دیگری در ترم تابستان بصورت حضوری یا مجازی ارائه نخواهد گردید.