سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک


به اطلاع دانشجویان موسسه علامه دهخدا می رساند،
 
تاریخ ثبت نام امتحان معرفی به استاد 99/6/16 لغایت 99/6/23 می باشد.

تاریخ برگزاری امتحان :99/6/27 - ساعت ۱۰ صبح

دانشجویان گرامی ابتدا جهت تایید دروس باقیمانده با واحد آموزش تماس گرفته، سپس فرم های مربوطه را از اینجا دانلود نموده
و پس از تکمیل، تصویر فرم را از طریق تلگرام (ادمین کانال) ارسال نمایید.