دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه کلیه دانشجویانی که در این ترم انتخاب واحد نکرده اند و یا قصد ترمیم انتخاب واحد خود را دارند:
 
روز پنجشنبه مورخ 99/6/27 روز ترمیم انتخاب واحد، تعیین می گردد.

در صورتی که در روز یادشده انتخاب واحد انجام نپذیرد، مشمول قوانین آموزشی شامل ترک تحصیل، اخراج و یا انصراف آموزشی خواهید شد.

ضمنا اسامی دانشجویان پسر که مشمول می باشند نیز به نظام وظیفه اعلام میگردد.

:no_entry: لازم بذکرست فایل کلیه دانشجویان نیز جهت اصلاح انتخاب واحد باز می باشد.