شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان که اقدام به ثبت درخواست وام دانشجویی در نیمسال دوم 1400-1399 دارند
متقاضیان از 20 بهمن ماه می توانند مدارک زیر را تهیه و در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس https://bp.swf.ir/  در قسمت وام، درخواست خود را ثبت نمایند.
همچنین جهت تایید مدارک می بایست اصل آن را بصورت حضوری یا پستی و یا فکس خوانا ( به شماره 02833651398 ) و یا به آدرس ذکر شده ارسال نمایند.
  • اصل تعهد محضری ضامن
  • اصل نامه کسر از حقوق ضامن
  • کپی شناسنامه وام گیرنده و ضامن
  • کپی کارت ملی خود و ضامن
  • کپی کارت دانشجویی وام گیرنده
 
آدرس پستی : قزوین – بلوار امیرکبیر – خیابان قائم جنوبی – خیابان ولیعصر – واحد آموزش و دانشجویی موسسه آموزش عالی علامه دهخدا
کد پستی : 3414778347