چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 باطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی متقاضی ترم تابستان، که شرایط زیر را دارند می رساند:
 
 
 دانشجویانی که با اخذ حداکثر ۶ واحد فارغ التحصیل می شوند.
 
دروس پروژه و کارآموزی/کارورزی در ترم تابستان ارائه خواهد گردید.
(حداقل واحد پاس شده برای کارشناسی پیوسته ۱۰۰ می باشد)
 
 دانشجویانی که در برخی دروس از هم‌گروهی های خود عقب افتاده اند درخواست خود را به آموزش دهند
در صورتی که به حدنصاب برسد کلاس تشکیل خواهد شد.
 
دانشجویان درخواست خود را طی تماس تلفنی با اداره آموزش به شماره های 6-02833651395 اعلام نمایند.
 
 مهلت اعلام درخواست نهایتا تا روز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰
 
 میزان شهریه ترم تابستان نصف شهریه ثابت+مبلغ درس،
قبل از تماس با آموزش پرداخت شود که فایل دانشجو مسدود نباشد.