دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت آغاز و پایان کار کلیه دستگاه های اجرایی،
بانکها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی 
تا سوم شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.
 
بدینوسیله باطلاع کلیه مراجعان، دانشجویان، فارغ التحصیلان و مدرسان محترم موسسه می رساند
زمان فعالیت موسسه در ساعات ذکر شده می باشد.