يكشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد شهرسازی و معماری
(برنامه ریزی شهری- طراحی شهری- معماری و مطالعات معماری) : 
 
 بازه زمانی تحویل پایان نامه تکمیل شده جهت تعیین وقت دفاع از ۱۰ ام لغایت ۱۴مهرماه میباشد،
لذا دانشجویانی که آمادگی دفاع دارند باید دراین بازه به مدیریت گروه و واحد اموزش ، جهت هماهنگی های لازم و تکمیل فرمهای مربوطه مراجعه نمایند.
 
*شایان ذکر است دفاعیه پایان نامه هایی که بعد از تاریخ ذکر شده مراجعه نمایند،
موکول به ترم آینده (۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱)خواهد شد و  مشمول پرداخت شهریه مقرر میگردند.