دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۴ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد (برنامه ریزی شهری- طراحی شهری- معماری و مطالعات معماری) :
 
بازه زمانی تحویل پایان نامه تکمیل شده جهت تعیین وقت دفاع از ۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه میباشد،
لذا دانشجویانی که آمادگی دفاع دارند باید دراین بازه به مدیریت گروه و واحد آموزش ،
جهت بررسی های لازم و تکمیل فرمهای مربوطه مراجعه نمایند.
(تحویل پایان نامه ها فقط به صورت حضوری در بازه زمانی ذکر شده امکان پذیر خواهد بود)
 
*شایان ذکر است دفاعیه پایان نامه هایی که بعد از تاریخ ذکر شده مراجعه نمایند،
موکول به ترم آینده (نیمسال دوم ۱۴۰۱) خواهد شد و  مشمول پرداخت شهریه مقرر میگردند.
 
همچنین متذکر میشود دانشجو سنوات مجاز خود (حداکثر 7 ترم) را مدنظر قرار بدهد.