پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۵۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
دانشجوی گرامی موسسه آموزش عالی علامه دهخدا
 
با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات، لطفا به پروفایل خود در سامانه سیدا مراجعه نموده
 
و در صورت داشتن بدهی شهریه نسبت به پرداخت آن و در صورت داشتن نواقصی مدرک لطفاً نسبت به رفع آن اقدام نمایید.
 
 
توجه : بدیهی است در صورت عدم تسویه حساب مالی قبل از شروع ایام امتحانات،
 
کلیه ی عواقب آن به عهده ی دانشجو خواهد بود و دانشجو مجوز
 
حضور در جلسه ی امتحان و شرکت در آزمون را نخواهد داشت‌.