دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
 
 
 
بازه زمانی تحویل فایل پایان نامه تکمیل شده جهت تعیین وقت دفاع از 20 لغایت 22 شهریور ماه می باشد لذا دانشجویانی که آمادگی دفاع دارند باید در این بازه به مدیریت گروه و واحد آموزش، جهت بررسی های اولیه و در صورت تایید، تعیین زمان دفاع و تکمیل فرم های مربوطه مراجعه نمایند.
 
 
(تحویل فایل پایان نامه ها فقط به صورت حضوری در بازه ذکر شده امکان پذیر خواهد بود)
 
 
شایان ذکر است دفاعیه پایان نامه هایی که بعد از تاریخ ذکر شده مراجعه نمایند، موکول به ترم آینده (نیمسال اول 1403-1402) خواهد شد و مشمول پرداخت شهریه مقرر می گردند.